PAVLOVIĆ BASIC DUO - slušna pomagala


U kategoriji Pavlović BASIC DUO dobijate, pored klasičnih zaušnih aparata, skoro nevidljive intrakanalne slušne aparate. Slušni aparati će vas uvjeriti ukvalitetu poboljšanog zvuka u bučnim sredinama kao i smanjenje zvukova vjetra. Mikrofoni se automatski prilagođavaju pravcu zvuka. Slušni apararti iz Pavlović BASIC DUO imaju bežičnu funkciju koja omogućava priključivanje dodatne opreme na slušna pomagala bez kabela, na primjer tv ili mobilni uređaj.

Prednosti :

Neprimjetna slušna pomagala.

Poboljšana kvaliteta zvuka u bučnim slušnim situacijama.

8 kanala za obradu zvuka.

Spajanje na TV ili mobitel bez kabela i upravljanje preko daljinskih upravljača ili putam aplikacija Smart remote ili smart connect.


NARUČI SE